Тематика курсових робіт студентів І і ІІ курсів відділення журналістики спеціальності "Журналістика"

02.03.2018
karolina

Тематика курсових робіт студентів І і ІІ курсів відділення журналістики спеціальності "Журналістика" на 2017/2018 н.р.

Перший курс відділення журналістики, спец. «Журналістика»

№ п/п

Прізвище, ініціали студента

Тема курсової роботи

Прізвище, ініціали викладача

1.

Неменуща І.О.

Образні засоби увиразнення сучасного аналітичного медіатексту (на прикладі видання «Дзеркало тижня» за 2016/2017 рр.).

Толочко Н.В.

2.

Головко С.В.

Лексичні особливості медіатексту періоду військової агресії на сторінках журналу «Український тиждень».

Толочко Н.В.

3.

Лесюк Т.М.

Особливості функціонування сучасних лексичних запозичень в українському журналістському тексті (на матеріалі…).

Гецко Г.І.

4.

Зелененька А.А.

Метафора у заголовках сучасної регіональної преси (на матеріалі…).

Гецко Г.І.

5.

Шпиток Н.П.

Заголовок у студентському виданні (на матеріалі газети «Погляд»).

Гецко Г.І.

6.

Секереш П.В.

Емоційно-експресивна лексика на шпальтах…

Гецко Г.І.

7.

Совбан Г.І.

Порушення орфоепічних норм у мові ведучих телеканалу (на вибір).

Гецко Г.І.

8.

Кенідра В.Р.

Використання фразеологізмів у мові ЗМІ (на основі відеосюжетів телеканалу…).

Гецко Г.І.

9.

Костьо О.О.

Особливості функціонування абревіатур у семантичному полі газетної публікації (на матеріалі…).

Гецко Г.І.

10.

Степанчак В.С.

Антропоніми у сучасному українському медіатексті: структура та функції (на матеріалі журналу «Український тиждень» 2017-2018 р.р.).

Шебештян Я.М.

11.

Пітра Д.В.

Лексико-фраземні засоби емоційного увиразнення журналістського твору в контексті антиномії суб’єктивного і об’єктивного (на матеріалі творів Ю.Макарова, 2017 р.).

Шебештян Я.М.

12.

Цап А.М.-Н. М.

Позалітературні лексеми і фраземи у сучасному медіатексті: типи і сенс застосування (на матеріалі конвергентних ЗМІ).

Шебештян Я.М.

13.

Негря К.А.

Активізація у медіамовленні  мілітарних найменувань (онімів та апелятивів) як відображення позамовної дійсності (на матеріалі ……).

Шебештян Я.М.

14.

Калякіна А.В.

Семантичні та функціональні особливості відтворюваних у публіцистичному тексті латинською графікою одиниць (на мат. журналу «Український тиждень» 2017-2018 р.р.).

Шебештян Я.М.

15.

Мочан А.М.

Лексико-фраземні риси медіамовлення історичної проблематики (на основі аналізу телепрограми «Машина часу» 2016-2018 рр.).

Шебештян Я.М.

16.

Кенийз М.В.

Лексико-фраземні засоби уникнення комунікативного конфлікту в медіатексті (на матеріалі обласної газети).

Путрашик В.І.

17.

Сабовчик А.Ю.

Прояви дисфемії в журналістському мовленні (на матеріалі текстів інтернет-видання).

Путрашик В.І.

18.

Проданець Т.В.

Функціональні й семантичні особливості оказіональних новотворів у заголовкових комплексах сучасних медіатекстів (на матеріалі газети…).

Путрашик В.І.

19.

Мелечинська Д.Р.

Специфіка використання спортивних термінів та професіоналізмів у мовленні інтернет-видання (на матеріалі футбольного сайту «Lobda»).

Путрашик В.І.

20.

Йовні Д.Р.

Лексико-фраземні особливості публіцистичного мовлення сучасного колумніста (на матеріалі публікацій Віталія Портнікова).

Путрашик В.І.

Другий курс відділення журналістики, спец.«Журналістика»

№ п/п

Прізвище, ініціали студента

Тема курсової роботи

Прізвище, ініціали викладача

1.

Шмулига Б.О.

Жанр  інтерв’ю на сторінках газет «Новини Закарпаття» та «Експрес» (за 2017 р.): порівняльно-типологічна  площина та проблемно-тематична наповненість.

Бідзіля Ю.М.

2.

Петрішко С.Ю.

Висвітлення міжнародних конфліктів на сторінках журналу «Український тиждень»: поєднання змістової та візуальної складових.

Бідзіля Ю.М.

3.

Грин А.В.

Специфіка новинного наповнення сайту відділення журналістики ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Бідзіля Ю.М.

4.

Демент’єва В.Г.

Пошук корисного тематичного балансу  в інформаційному наповненні сайту відділення журналістики ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Бідзіля Ю.М.

5.

Бісьмак Н.В.

Специфіка молодіжного сегменту українського радіопростору/телепростору (на вибір….).

Бідзіля Ю.М.

6.

Андрущакевич Д.А.

Інформаційно-дидактична компонента журналів для дітей (два журнали на вибір).

Бідзіля Ю.М.

7.

Гаваші К.Ю.

Специфіка стильової контамінації у текстах конвергентних ЗМІ (матеріал на вибір……).

Шебештян Я.М.

8.

Драгун Г.М.

Інтертекстуальність сучасного медіатвору: типи і роль (матеріал на вибір……).

Шебештян Я.М.

9.

Богуняк Т.В.

Специфіка заголовків у новинних он-лайн ресурсах Закарпаття (на медіа текстів «Закарпаття-онлайн» та «Мукачево. нет» 2017-2018 рр.)

Барчан О.В.

10.

Боць М.-Т.О.

Особливості підбору та подачі фактів у сучасних журналістських матеріалах (на прикладі ………………………..) .

Барчан О.В.

11.

Юска Т.М.

Тема АТО на сторінках закарпатської періодики.

Завадяк В.І.

12.

Брюхович З.С.

Дезінформація у закарпатських ЗМІ: способи виявлення та нейтралізації.

Завадяк В.І.

13.

Гласність та перебудова на сторінках районних ЗМІ Закарпаття.

Завадяк В.І.

14.

Созанська Я.І.

Висвітлення мас-медійних конфліктів у ЗМІ Закарпаття.

Завадяк В.І.

15.

Порада М.М.

Інформаційне мовлення телеканалу «Інтер»: особливості виробництва й поширення контенту.

Соломін Є.О.

16.

Панькович В.В.

Особливості виробництва аудіовізуального продукту каналами «NewsONE» та «Прямий».

Соломін Є.О.

17.

Бучковська К.Я.

Мультимедійні основи сучасного виробництва й поширення контенту (на прикладі діяльності медіа-холдингу «Україна»)

Соломін Є.О.

18.

Семененко Є.В.

Програми для молоді в телевізійному ефірі Нового каналу

Соломін Є.О.

19.

Кичера О.В.

Ток-шоу в українському телевізійному ефірі (на прикладі проекту «Стосується кожного» телеканалу Інтер).

Соломін Є.О.

20.

Греба В.В.

Особливості ілюстрування газети «Експрес» (за період………).

Тарасюк В.Ю.

21.

Мамонова Є.А.

Інтерактивний сторітелінг у вітчизняній медіапрактиці (за період……….).

Тарасюк В.Ю.

22.

Богословська О.А.

Особливості лексики публікацій Андрія Жадана та Вахтанга Кіпіані в інтернет-виданні «Історична правда».

Шаркань В.В.

23.

Песюк А.М.

Мовностилістичне оформлення інформаційних публікацій на офіційному сайті УжНУ.

Шаркань В.В.

Приєднуйся до нашої медіародини!

Проконсультуйся з нами щодо вступу, розпитай про все, що хвилює.
Проконсультуватися

Телефон

БУДЬМО НА ЗВ'ЯЗКУ

+380 (312) 64-32-46

Адреса

ПИШІТЬ, ЗАХОДЬТЕ
Україна, 88000, 
м. Ужгород, 
вул. Університетська, 14, 
аудиторія 416