ематика курсових робіт студентів відділення журналістики спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю» (заочна форма навчання)

Тематика курсових робіт студентів відділення журналістики спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю» (заочна форма навчання) на 2017/2018 н.р.

Другий курс відділення журналістики (заочна форма навчання), спец. «Реклама та зв’язки з громадськістю»

№ п/п

Прізвище, ініціали студента

Тема курсової роботи

Прізвище, ініціали викладача

1.

Особливості реклами в українських жіночих глянцевих виданнях (на матеріалі…………..).

Поліха Л.Я.

2.

Порівняльний аналіз рекламних кампаній «Ukraine Fashion Bazaar».

Поліха Л.Я.

Третій курс відділення журналістики (заочна форма навчання ), спец. «Реклама та зв’язки з громадськістю»

№ п/п

Прізвище, ініціали студента

Тема курсової роботи

Прізвище, ініціали викладача

1.

Бойко І.В.

Символізм у рекламі автомобілів.

Поліха Л.Я.

2.

Орсаг В.В.

Протиставлення  товарів як один з популярних прийомів у рекламі.

Поліха Л.Я.

3.

Шевчук І.Л.

Специфіка контент-маркетингу підприємства у соцмережі «Фейсбук» (на прикладі…).

Барчан О.В.

4.

Контекстна реклама на новинних закарпатських он-лайн ресурсах.

Барчан О.В.

Залишити відповідь