Про що писатимемо у магістерських

У магістрантів відділення журналістики семестр завершився серйозним випробуванням. Замало готуватися до сесії. Для початку — треба мати допуск до іспитів. А допуск — це виступ із доповіддю та написання наукової статті.

6 грудня о 12.00 у "Прес-клубі молодого журналіста” відбувся науковий семінар за участі викладачів кафедри журналістики (доц. Ю.М. Бідзіля, доц. Г.В. Шумицька, доц. Г.В. Шаповалова, доц. Я.М. Шебештян) та студентів-магістрантів (Н. Вишневська, С. Головко, Е. Гурницька, І. Дюлай, А. Завадяк, І. Молнар, І. Надворна, Н. Тодавчич).

Такий семінар — це один з різновидів діяльності студентів, які здобувають диплом магістра. Сьогодні студенти мали показати свій науковий рівень, знання, які вони здобули як за попередні чотири роки, так, зокрема, і за цей семестр, адже сьогоднішні студенти 5 курсу є першими магістрантами в історії відділення журналістики. Варто додати, що науковий семінар є підсумковою роботою за семестр з багатьох дисциплін, які читали магістрантам, він є своєрідним допуском до екзаменаційної сесії. Крім того, на основі своїх доповідей студенти зобов’язані написати наукові статті за темою майбутніх магістерських праць.

Модератором семінару була доцент кафедри журналістики Ярослава Михайлівна Шебештян. Вона, до речі, читає магістрам предмет "Методи наукових досліджень”, і про семінар повідомила студентів ще на початку навчального семестру.  У вступному слові Я. Шебаштян  зазначила, що під час семінару розглядатиметься коло наукових зацікавлень студентів, семінар передбачає наукову дискусію, обов’язково мають бути запитання-відповіді, а всі поради та зауваження варто врахувати під час написання наукової статті.

Кожен магістрант мав протягом десяти хвилин виступити зі своєю доповіддю. Першою за кафедру стала Надія Вишневська. Вона протягом п’яти років навчання у виші завжди цікавилася рекламою та піаром, писала курсові роботи на цю тему. Отож, тема її доповіді: "Crazy-акції як інструмент медіарилейшнзу” (науковий керівник — доц. Г. В. Шумицька). Тема, звичайно, цікава. Надія навела цікаві приклади crazy-PR-акцій, флешмобів, PR-акцій загалом. Аби покращити науковий рівень доповіді, Г.В.Шаповалова порадила Надії чітко визначити предмет і об’єкт роботи, з’ясувати взаємозв’язок між crazy-PR та власне журналістикою, журналістикознавством. Ю.М.Бідзіля порекомендував студентці скористатися дослідженнями постмодерну, у якій йдеться про близькі до теми поняття. Виступ Н. Вишневської пожвавив і студентів. Вони запитували про ступінь відповідальність за різні нестандартні PR-заходи та про предеценти проведення таких акцій на Закарпатті.

Наступною була Світлана Головко. Вона, як і Надія, писатиме магістерську працю на тему, яка завжди її цікавила, тобто про журналістську етику.  Тема її доповіді — "Журналістська компетентність у контексті етики на прикладі часопису "Поступ” (науковий керівник доц. В. Ю. Тарасюк). Світлана наголосила, що в магістерській праці вона досліджуватиме журналістську етику на прикладі видань "Поступ”, "Газета по-українськи” та "День”.

Студентка Евеліна Гурницька завжди цікавилася питанням жанрів у журналістиці загалом. Ще на попередніх курсах вона писала курсові роботи про різні жанри у закарпатській пресі, а її магістерська праця стосуватиметься аналітики у закарпатській та львівській пресі. Тема її доповіді — "Жанр рецензії в системі сучасних жанрів на прикладі закарпатського видання "Старий Замок "Паланок” (науковий керівник доц. В. Ю. Тарасюк). Цій студентці викладачі дали настанову визначити критерії, за якими треба досліджувати рецензії у закарпатській пресі, а також більш конкретизувати мету дослідження.

Наукова доповідь Іванни Дюлай стосувалася предмету "Мова ЗМІ”. Магістрантка доповідала на тему — "Використання англіцизмів у газетному тексті як наслідок іншокультурного впливу на мову ЗМІ на основі видання "Український тиждень” (науковий керівник — доц. Г.В. Шаповалова). Іванна наводила приклади англіцизмів із журналу. Галина Шаповалова наголосила, що варто з’ясувати функціональне навантаження цих англіцизмів.

Доповідачка Андріана Завадяк протягом навчання цікавилася дитячими програмами та виданнями. Її доповідь — "Сучасний телевізійний дитячий дискурс в Україні” (науковий керівник — доц. О.В. Барчан). Викладачі визнали Андріанину доповідь однією з кращих. Ярослава Михайлівна наголосила, що студентка у своїй доповіді порушила проблематику дитячого телебачення, Галина Валентинівна порадила студентці під час написання магістерської роботи досліджувати дитячі програми закарпатського регіонального телебачення, а Юрій Михайлович нагадав, що складними термінами зловживати не слід.

Ірина Молнар цікавиться психологією, отож і тема її магістерської та власне доповіді стосується вищезазначеної науки. Ірина виголошовала доповідь на тему: "Сучасні тенденції у дослідженні впливу ЗМІ на соціальну поведінку індивідума” (керівник — доц. Г. В. Шумицька). Безперечно, складна тема, яка вимагає ґрунтовних досліджень, адже студентка хоче дослідити, як те ж саме телебачення впливає на людину. Викладачі з’ясовували методи дослідження, які використовуватиме студентка. Юрій Бідзіля навіть назвав цю тему ризикованою, оскільки такими питаннями займаються цілі інститути. Ярослава Шебештян відзначила, що у магістерську працю можна включити теорію впливу патогенного тексту. І взагалі, за словами викладачів, у цій праці можна щось прогнозувати й припускати, бо остаточні висновки зробити складно.

Не секрет, що студентці Ірині Надворній завжди була близька література, тим паче, вона й сама творить поезію. Вона пише магістерську працю у завідувача кафедри журналістики Юрія Михайловича Бідзілі. Тема наукової доповіді — "Проблема громадянської позиції журналіста у публіцистиці Петра Скунця”. Великий плюс, який відзначив Юрій Михайлович, це вузькість теми, а значить — більше конкретики. Також викладачі порадили Ірині в доповіді акцентувати більше на працях П.Скунця, його позиції, а також наголосили, що варто  проаналізувати публіцистичні тексти, які засвідчують громадянську позицію письменника.

Останньою виступала Наталія Тодавчич. Коло її наукових зацікавлень — реклама у ЗМІ. Студентка підготувала доповідь на тему: "Соціально-культурний вплив реклами на формування і зміну ціннісних орієнтацій” (науковий керівник – доц. Я.М. Шебештян). Наталія наводила цікаві приклади (рекламні слогани), чим завоювала увагу аудиторії. Доцент Ярослава Шебаштян наголосила, що слід чітко розмежовувати журналістський та рекламний тексти. У Наталії запитували, як вона проводитиме польові дослідення. Студентка відповіла, що шляхом опитування, анкетування. Загалом її доповідь була справді по суті.

Нинішній 5 курс журналістики тим особливий, що студенти полюбляють гаряче дискутувати, але у цьому випадку не виникало багато спірних питань. Основна мета цього семінару — знайти відповіді на поставлені запитання, шляхи вдосконалення наукових доповідей та статей. Кожен студент одержав цінні поради та зауваження, які врахує під час написання наукової статті.

До слова, якщо все буде йти за планом, магістрантам удасться видати збірник із науковими статтям. Це був, гадаю, хороший урок та досвід для всіх, а попереду — сесія...

Евеліна Гурницька, студентка-магістрантка 5 курсу відділення журналістики

Приєднуйся до нашої медіародини!

Проконсультуйся з нами щодо вступу, розпитай про все, що хвилює.
Проконсультуватися

Телефон

БУДЬМО НА ЗВ'ЯЗКУ

+380 (312) 64-32-46

Адреса

ПИШІТЬ, ЗАХОДЬТЕ
Україна, 88000, 
м. Ужгород, 
вул. Університетська, 14, 
аудиторія 416