На кафедрі журналістики побільшало кандидатів наук

Кандидат філологічних наук, викладач кафедри журналістики УжНУ Василь Шаркань
7 травня в Чернівецькому національному університеті відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук викладача кафедри журналістики УжНУ Василя Шарканя.

Працю над темою «Формування наукового стилю нової української літературної мови в середині ХІХ століття» Василь Васильович виконував під керівництвом професора кафедри української мови УжНУ Валентини Статєєвої.


Передній ряд (зліва направо): к. філол. н., доц. О. В. Кульбабська, учений секретар ради; Н. І. Бицко, дисертантка; д. філол. н., проф. Н. В. Гуйванюк, голова ради; д. філол. н., проф., член-конеспондент НАН України В. В. Німчук, офіційний опонент; В. В. Шаркань, дисертант; к. філол. н., проф. Н. Д. Бабич, офіційний опонент; д. філол. н., проф. В. І. Статєєва, наук. керівник; задній ряд (зліва направо): д. філол. н., проф. В. І. Кушнерик, заст. голови ради; д. філол. н., проф. О. Д. Огуй; д. філол. н., проф. А. П. Мартинюк; д. філол. н., проф. О. І. Стеріополо; д. філол. н., проф. М. С. Скаб; д. філол. н., проф. М. В. Скаб; д. філол. н., проф. М. І. Голянич; І. Ф. Шаркань; д. філол. н., проф. І. А. Бехта.

Робота молодого ужгородського науковця дає змогу на кілька десятиліть углиб відсунути початок формування наукового стилю в Східній Україні, розширити уявлення про тематичні і жанрові особливості пам'яток наукового стилю середини ХІХ ст. і т. д. Попри усталений в українському мовознавстві погляд, що науковий стиль нової української літературної мови в Східній Україні зародився тільки на початку 60-х рр. ХІХ ст., Василь Шаркань доводить, що в 40–60-х рр. з’явилося близько 90 наукових текстів українською мовою з різних галузей науки та різних жанрів, значна частина яких була написана до появи журналу «Основа» (1861–1862 рр.).

Проаналізувавши терміни й номенклатуру шкільних підручників 1857–1863 рр., написаних українською мовою, за тематикою, джерелами поповнення, тенденціями унормування, автор окреслив проблемні ділянки кодифікації термінів та нетермінної лексики підручників у проспекції. Також Василь Васильович наголошує на провідній ролі журналу «Основа» у визначенні актуальних завдань розбудови української наукової мови, окресленні шляхів формування її засобів, джерел збагачення та критеріїв унормування термінів.

Слабодослідженість теми викликала жвавий інтерес до роботи в присутніх на захисті, а її наукову вартість високо оцінили офіційні опоненти – відомі мовознавці, професори Василь Німчук та Надія Бабич. Тож не дивно, що за присудження Василеві Шарканю наукового ступеня кандидата філологічних наук одноголосно проголосували всі члени спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій.

Колеги з кафедри журналістики щиро вітають новоспеченого дипломованого науковця, бажають йому здоров’я й наснаги на дальші злети в усіх починаннях. Любиме Вас, Василю Васильовичу!

Приєднуйся до нашої медіародини!

Проконсультуйся з нами щодо вступу, розпитай про все, що хвилює.
Проконсультуватися

Телефон

БУДЬМО НА ЗВ'ЯЗКУ

+380 (312) 64-32-46

Адреса

ПИШІТЬ, ЗАХОДЬТЕ
Україна, 88000, 
м. Ужгород, 
вул. Університетська, 14, 
аудиторія 416