Доповідали студенти-журналісти-магістри-спеціалісти…

Цьогоріч зима для відділення журналістики почалася плідно. З першим снігом студенти-журналісти дебютували з науковими доповідями на семінарі з журналістикознавства.

Першими були магістри. Із доповіддю «Сучасні проблеми законодавчого регулювання свободи слова в Україні в інтерпретації вітчизняних журналістів (на матеріалах видань «Український тиждень», «Кореспондент», «День», «Дзеркало тижня», сайту «Телекритика»)» виступила Марія Рибченко. Студентка розповіла про особливості висвітлення проблем правового регулювання діяльності мас-медіа вітчизняними друкованими виданнями, наголосивши на тому, що питання свободи слова та її законодавчого регулювання останнім часом загострилося у зв’язку із суспільно-політичними перетвореннями в країні. Усе частіше приймаються нові закони, які обмежують діяльність мас-медіа. На цьому дедалі активніше наголошують самі журналісти. Підбиваючи підсумки, Марія навела конкретні приклади труднощів у законодавчому регулюванні свободи слова, виявлені під час дослідження.

Доповідь, підготовлена Ольгою Білей, присвячена особливостям текстів друкованої реклами, які виявляються у зв’язку з орієнтацією засобу масової інформації на різну аудиторію. Було проаналізовано формально-змістову специфіку текстів газетно-журнальної реклами, зумовлену аудиторним спрямування того чи іншого засобу масової інформації тощо. Особливу увагу магістр приділила саме змістовій структурі рекламних текстів. Підсумовуючи виступ, Ольга окреслила тенденції щодо спеціалізації друкованих ЗМІ та особливостей розміщення рекламних повідомлень.

Про проблему вияву трансформації жанрів у сучасній закарпатській пресі доповідала Ірина Ващук. Студентка підкреслила, що класична теорія жанрів не встигає за тими процесами видозмін або новотворення, що відбуваються у практичній журналістській діяльності: більшість сучасних медіатекстів не відповідають теоретичним канонам творення конкретних жанрів. Проте й досі ці явища пояснюються процесами «гібридизації» або «зрощення» з американською чи західноєвропейською журналістикою. У підсумках було зауважено, що закарпатські часописи тяжіють до інформаційних жанрів.

Доповідь Еріки Балог була присвячена специфіці сучасного телевізійного інтерв’ю. Студентка провела паралелі між телепрограмами зазначеного жанру на національному й місцевому каналах. Доповідачка виділила позитивні та негативні аспекти їх створення і проведення.

Студенти-спеціалісти також підготували цікаві й актуальні доповіді з тем дипломних робіт. Було прийнято рішення видати збірник наукових статей студентів за результатами семінару. До редакційного колективу ввійшли студенти-магістри.

Ольга Білей, магістр відділення журналістики УжНУ

Приєднуйся до нашої медіародини!

Проконсультуйся з нами щодо вступу, розпитай про все, що хвилює.
Проконсультуватися

Телефон

БУДЬМО НА ЗВ'ЯЗКУ

+380 (312) 64-32-46

Адреса

ПИШІТЬ, ЗАХОДЬТЕ
Україна, 88000, 
м. Ужгород, 
вул. Університетська, 14, 
аудиторія 416