З історії відділення журналістики УжНУ


Перший набір з академнаставником Юрієм Бідзілею

Відділення журналістики було відкрито в Ужгородському державному університеті 1997 р., а ще через два роки створено кафедру. Утім сама історія журналістики та журналістикознавства Закарпаття має тривалі й вагомі традиції, починаючи від першого часопису для закарпатців ("Церковная газета"), яку редагував Іван Раковський. Дуже довго історія преси нашого регіону та її специфіка залишалися майже невивченими. Урешті, серйозні наукові дослідження закарпатської преси виконали С.Воскресенський, П.Лінтур, П.Лісовий, В.Микитась, І.Сенько, В.Габор. У складний період початку 90-х років минулого століття на Закарпатті відчувалася гостра проблема професійно підготовлених журналістських кадрів, а тому відкриття спеціальності журналістика в УжНУ стало її логічним розв’язанням.


Викладачі відділення журналістики стажуються за кордоном

У грудні 2005 року кафедра журналістики виборола право стати учасником Проекту Тресту Всесвітньої служби Бі-Бі-Сі / Європейського союзу/TACIS WST "Розвиток медіанавичок – Україна". У рамках цьго Проекту майже всі викладачі пройшли стажування у Тресті Всесвітньої служби Бі-Бі-Сі в Лондоні. Кінцевою метою роботи було придбання для відділення журналістики новітнього обладнання коштом Проекту.

Кафедра активно співпрацює з вищими навчальними закладами України (Інститут журналістики Київського національного університету ім. Т.Шевченка;, Львівський національний університет ім. Івана Франка, факультет журналістики; Дніпропетровський національний університет, факультет інформації та масової комунікації та закордонними центрами журналістики (Словаччини, Угорщини, Німеччини, Швеції, США) тощо.

Кафедра журналістики УжНУ працює над проблемою історії, теорії функціонування, практики і мови засобів масової інформації та комплексною науковою темою «Становлення української національної преси: проблеми історії, мови та теоретико-практичні новації». У межах вказаної науково-дослідної проблеми члени кафедри розробляють такі напрямки, як преса Закарпаття ХХ – ХХІ ст.; функціонування регіональних засобів масової інформації; теоретико-практичні новації розвитку сучасної української преси; зумовленість функціонування преси політико-економічними умовами; специфіка української журналістики, орієнтованої на дитячу аудиторію; основні тенденції розвитку мови сучасних українських мас-медіа; теоретичні та практичні засади професійного мовлення тележурналіста; Інтернет як середовища масової комунікації (мовний аспект); особливості застосування цифрових інформаційних технологій у журналістському процесі; дизайн друкованих ЗМІ.

За останні п’ять років творчий потенціал викладачів кафедри утілився у понад 100 наукових праць, серед яких монографія «Августин Волошин – публіцист» (В.Тарасюк), навчально-методичні посібники: «Преса Закарпаття ХІХ-ХХ ст.» (з грифом МОНУ, Ю.Бідзіля), «Основи наукових досліджень» (Г.Шаповалова, Ю.Бідзіля), «Неологізми в мові сучасних мас-медіа», «Мова сучасних українських мас-медіа» (Г.Шаповалова), «Структура часопису: курс лекцій О.Бочковського» (Г.Шаповалова, Ю.Бідзіля, В.Завадяк), «Основи професійного мовлення телерадіожурналіста» (Г.Шумицька), «Основи журналістики» (Ю.Бідзіля, В.Тарасюк), «Реклама у ЗМІ» (Ю.Бідзіля, В.Тарасюк). Майже всі члени кафедри були залучені до укладання лексикографічної праці «Словник журналіста: терміни, масмедіа, постаті» (виданий за кошти Посольства США в Україні) 2007 року.

У жовтні 2007 року було проведено другу міжнародну наукову конференцію "Сучасна українська журналістика: вітчизняні реалії та європейський досвід", присвячену історії, теорії й практиці журналістської праці. Її матеріали вийшли друком у спеціальному 17-му випуску "Наукового вісника Ужгородського університету".

Підвищення кваліфікації (науково-методичного рівня і педагогічної майстерності) викладацького складу кафедри журналістики Ужгородського національного університету провадиться через стажування. Так, протягом 2003–2008 рр. всі члени кафедри стажувалися у провідних вишах України (Інституті журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Львівському національному університеті ім. Івана Франка) та за межами держави: у США (за програмою ім. Фулбрайта), Бельгії, Швеції (вища школа журналістики у м. Фойо), Великобританії (Бі-Бі-Сі). Двоє викладачів кафедри (проф., к.ф.н. Ю.М. Бідзіля, доц., к.ф.н. В.Й. Жугай) пройшли стажування з підготовки навчальних програм для магістрів журналістики в Центрі гуманітарних досліджень Львівського національного університету ім. Івана Франка. Відповідно до угоди між представниками Всесвітнього тресту Бі-Бі-Сі в Україні та Ужгородським національним університетом викладачі кафедри журналістики УжНУ взяли участь у тренінгах та семінарах (проходили у Києві, Сімферополі, Ужгороді, Ліллі (Франція), Лондоні (Великобританія) та інших закордонних містах) з упровадження новітніх технологій і методів викладання журналістських дисциплін. Тренінги та семінари проводили працівники Бі-Бі-Сі, Вищої школи журналістики Лілля (Франція), департаменту журналістики Дублінського технологічного університету тощо. Таким чином, протягом 2006–2007 рр. усі викладачі кафедри журналістики Ужгородського національного університету були учасниками наукових семінарів у рамках проекту Євросоюзу / TACIS-BBC «Розвиток медіанавичок – Україна».

Із січня 1999 р. на базі відділення журналістики видається обласна студентська газета «Погляд» (гол. редактор – доц. кафедри журналістики Ужгородського національного університету, к.ф.н. В.Ю. Тарасюк), при редакції якої діє навчально-творча лабораторія, де студенти на практиці опановують набуті знання з різних дисциплін.


У редакції «Погляду»

Викладачі кафедри активно співпрацюють з друкованими мас-медіа (газети «Ужгород», «Старий Замок «Паланок», «Закарпатська правда», «Новини Закарпаття», «Karpati Igaz Szó», «Apşa» тощо) та електронними засобами масової інформації Закарпатської області (ЗОДТРК «Тиса-1», телеканали «Даніо», «М-студіо», ТРК «Виноградів», ТРК «Хуст»). Ці засоби масової інформації є й базою проходження практики студентами відділення журналістики Ужгородського національного університету.

Добрий науково-практичний рівень студентів відділення журналістики Ужгородського національного університету, а отже, і належну їх підготовку доводять результати участі студентів-журналістів УжНУ в загальноукраїнських олімпіадах, конференціях, творчих конкурсах та фестивалях. Зокрема, 2006 р. студентка М. Улиганець здобула диплом І ступеня Всеукраїнської олімпіади з журналістики; 2008 р. студенти К. Можаєва і О. Маріаш – дипломи ІІ і ІІІ ступенів цієї ж олімпіади; 2009 р. на другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Журналістика та інформація» зі спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», «Реклама і зв’язки з громадськістю» студентка Т. Пуйко посіла ІІ місце, студенти М. Рибчинко та Н. Вишневська – V місце. Того ж року студенти Е. Балог та І. Надворна стали лауреатами І і ІІ ступенів ІХ Всеукраїнського фестивалю студентської художньої творчості «Весняна хвиля»; 2010 р. Н. Вишневська посіла ІІ місце на другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, 2011-го – М. Рибченко зійшла на третю сходинку цих медійних змагань, 2012-го такого ж успіху досягла Юлія Дуб.

Колектив кафедри виконує профорієнтаційну роботу серед шкільної молоді: бере активну участь у проведенні учнівських олімпіад, агітаційно-просвітницьких бесід про особливості журналістської професії, роль журналіста і засобів масової інформації у суспільстві тощо. Щороку відділення журналістики Ужгородського національного університету проводить День відкритих дверей, у межах якого ознайомлює гостей (учнів, їх батьків, учителів) зі специфікою підготовки журналістів, з умовами навчання та перспективами професійної діяльності.

З вересня 2010 року кафедра журналістики відповідно до ліцензії Міносвіти провадить підготовку магістрів з напряму "Соціальні комунікації".