+380 (312) 64-32-46 kaf-journal@uzhnu.edu.ua
Лесина_реклама_філфаку
Вітальня »

88000,
м. Ужгород,
вулиця Університетська, 14
Тел./факс:
8 (03122)
64-24-64
деканат,
64-30-84
приймальна комісія


Факультет готує фахівців високої кваліфікації, які здебільшого пра­цюють на педагогічній ниві – викладачами вишів, технікумів, гімназій, лі­цеїв, учителями загальноосвітніх шкіл – і в галузі журналістики. ­Студенти факультету можуть здобути додаткову кваліфікацію психолога, ­вчителя зарубіжної літератури, досконало оволодіти навичками роботи з комп’ютерною технікою. Студенти мають змогу виявити творчі здіб­ності й таланти, беручи участь у роботі літературних студій, наукових гуртків, в олімпіадах, у літературних вечорах, традиційних Днях першокурсника та Днях філолога. Нині факультет готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» за такими спеціальностями:
■ українська мова та література;
■ російська мова та література;
■ словацька мова та література;
■ чеська мова та література;
■ журналістика.
Термін навчання на денній формі – 5 років, на заочній – 6 років.
Факультет надає освітні послуги на держзамовлення та на умовах конт­ракту.


Факультет засновано одночасно зі створенням у Закарпатській області першого вищого навчального закладу – Ужгородського державного університету – 18 жовтня 1945 року. Спочатку було відкрито дві спеціальності: «Українська мова і література» та «Російська мова і література», – на яких навчалося 40 студентів та працювало 10 викладачів, у тому числі один кандидат наук. Нині на факультеті стаціонарно та заочно здобувають фах філо­лога і журналіста близько 1000 студентів. Навчальний процес забезпечують 10 докторів наук, професорів і понад 40 кандидатів наук, доцентів.

У структурі факультету 6 кафедр:
■ української мови (завідувач – професор
Іван
Васильович Сабадош)
■ української літератури (завідувач – професор Валентина Володимирівна Барчан) ■ російської мови (завідувач – доцент
Тамара
Іванівна
Суран)
■ російської літератури (завідувач – доцент
Іван
Михайлович Сенько)
■ словацької філології (завідувач – професор Світлана Миколаївна Пахомова) ■ журналістики
(завідувач –
професор
Юрій
Михайлович
Бідзіля)
З 1952 року на факультеті діє аспірантура. Дисертації захистили близько 20 докторів наук та понад 80 кандидатів наук.

Підрозділ випускає такі періодичні фахові видання, як «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Філологія. Соціальні комунікації”», «Сучасні проблеми мово­знавства та літературознавства», «Studia Slovakistiса».

Міжнародна діяльність філологічного факультету провадиться відповідно до чинних угод про співпрацю між УжНУ та іноземними вищими навчальними закладами, зокрема із Пряшівським університетом та університетом у Банській Бистриці (Словаччина), Карловим університетом (Чехія), Сегедським, Дебреценським та Будапештським університетами (Угорщина), Новосадським університетом (Сербія), Інститутом FOJO (Швеція), Дублінським інститутом технологій (Ірландія) тощо.

Завдяки міжнародній співпраці студенти і викладачі стажуються за кордоном (у Словаччині, Чехії, Угорщині, Великобританії, Швеції, Росії), поліпшується матеріально-технічна база підрозділу. Отже, науковці та студенти філологічного факультету УжНУ беруть активну участь у реалізації міжнародних проектів, за наукові здобутки нагороджені відзнаками інших країн.
При відділенні
журналістики
функціонують:

■ редакція газети
«Погляд»

(головний
редактор –
доцент
Володимир
Юрійович Тарасюк)


■ телерадіоцентр
(завідувач –
викладач
Іван
Іванович
Бабущак)■ прес-клуб
молодого журналіста
«Медіаперспективи»

(голова –
доцент
Галина
Василівна
Шумицька)■ cайт / mediazakarp.at.ua
(адміністратор –
старший
викладач
Василь
Іванович
Путрашик)
Сайт відділення журналістики © 2018 • Передрук матеріалів сайту можливий за умови гіперпокликання на них • Хостинг від uCoz
Закрити вікно пошуку